"Найкращий спосіб розібратись в чомусь до кінця - це навчити цьому комп'ютер." Д. Е. Кнут

 

logo tempus

МІЖНАРОДНИЙ ПРОЕКТ НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА

              Програма TEMPUS (Trans-European Mobility Programme for University Studies) - програма Європейського Союзу, спрямована на модернізацію вищої освіти, сприяння проведенню соціальних та економічних реформ і модернізацію вищої освіти в країнах-партнерах
Європейського Союзу. Перший етап прогарами TEMPUS І почався в 1990 році. Дотепер діє четвертий етап програми TEMPUS IV, в рамках якого виконується проект «Освітні вимірювання, адаптовані до стандартів ЄС».
           Основне завдання програми - розширення співпраці в галузі вищої освіти між Європейським Союзом та країнами-партнерами в
контексті реалізації Лісабонської стратегії та Болонського процесу. Завданнями програми TEMPUS є:

 • сприяння реформуванню та модернізації вищої освіти в країнах-партнерах;
 • підвищення якості та ролі вищої освіти в країнах-партнерах;
 • розвиток потенціалу вищих навчальних закладів країн-партнерів, зокрема у сфері міжнародного співробітництва і модернізації освітнього процесу;
 • сприяння навчальним закладам у встановленні взаємодії з суспільством, сферами його діяльності і навколишнім середовищем для: подолання фрагментарності вищої освіти як в різних країнах, так і в окремо взятій країні; розвитку міждисциплінарних підходів; підвищення конкурентоспроможності випускників на ринку праці; підвищення ролі та привабливості європейського освітнього простору в світі;
 • сприяння зростанню інтелектуального потенціалу населення різних країн світу;
 • сприяння зростанню взаєморозуміння між народами і культурами країн ЄС та країн-партнерів.

 Проекти TEMPUS IV

          В межах TEMPUS IV виконуються два типи проектів: Спільні проекти (JP) і Структурні заходи (SM). Проекти можуть бути:

 • національними - за участю однієї країни-партнера;
 •  багатосторонніми - за участю декількох країн-партнерів.

Спільні проекти ґрунтуються на партнерстві навчальних закладів вищої освіти країн ЄС та країн-партнерів. Спільні проекти спрямовані на передачу знань від вищих навчальних закладів ЄС в країни-партнери, а там, де це доцільно - між країнами-партнерами. Спільні проекти реалізуються на інституційному рівні.
Структурні заходи спрямовані на підтримку структурної реформи системи вищої освіти і формування рамки стратегічного розвитку на
національному рівні в контексті пріоритетів, визначених компетентними структурами в країні-партнері.Партнерами TEMPUS можуть бути юридичні особи з:

 • 27 країн-членів Європейського Союзу;
 •  6 країн з регіону Західних Балкан;
 •  6 країн з Південної і Східної зони добросусідства та Російської Федерації;
 •  5 республік Центральної Азії.

Tumpus  

               Мета проекту – проект покликаний здійснити внесок в реформу вищої освіти в Україні шляхом запровадження підготовки фахівців з освітніх вимірювань, необхідних для загальноосвітньої та вищої шкіл, закладів управління освітою та урядових структур; післядипломних освітніх програм, спрямованих на встановлення тісних зв'язків між університетами та регіональним освітнім середовищем; сприяння підвищенню рівня викладання та моніторингу якості освітніх програм у загальноосвітній та вищій школі. Також метою цього проекту є широка популяризація ідеї, суті та методів освітніх вимірювань в українському суспільстві.
Проект відповідає національним пріоритетам України в галузі освіти. Проект передбачав такі результати:

 • Запровадження спеціалізації «Освітні вимірювання» для педагогічних спеціальностей «Фізика», «Математика» та «Інформатика»OКР «Бакалавр».
 • Запровадження підготовки магістрів з освітніх вимірювань.
 •  Розроблення нових та оновлення існуючих курсів з освітніх вимірювань для підготовки бакалаврів та магістрів.
 •  Підготовка викладачів до викладання нових курсів у галузі освітніх вимірювань.
 •  Створення web-сайту «Освітні вимірювання» на платформі системи управління навчанням, з усіма необхідними навчально-методичними матеріалами в електронній формі.
 •  Поширення результатів Проекту серед широкого освітнього загалу.

Консорціум з виконання проекту

 •  Міністерство освіти і науки України,
 •  Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова,
 •  Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка,
 •  Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя,
 •  Університет Mälardalen (Швеція),
 •  Гельсінський технологічний університет (Фінляндія),
 •  Римський університет «La Sapienza» (Італія),
 •  Кельнський університет (Німеччина).

Tumpus 2

Результати проекту:

 • Компетентнісна модель магістра спеціальності «Освітні вимірювання».
 •  Акредитація спеціальності «Освітні вимірювання».
 •  Затверджені і впроваджені навчальні плани.
 •  З 2010 р. в НПУ імені М.П. Драгоманова, Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка здійснюється підготовка магістрів із спеціальності«Освітні вимірювання».
 •  Комплекти методичних матеріалів, що забезпечують навчальний процес (робочі програми, курси лекцій, дистанційні курси, тестові матеріали для діагностики знань).
 •  Серія оригінальних підручників і навчально-методичних посібників (32 видання).