"Найкращий спосіб розібратись в чомусь до кінця - це навчити цьому комп'ютер." Д. Е. Кнут

 

ФРАНЧУК Василь Михайлович

franchuk
14 січня1978 року
Оcвіта:
  Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2001 р.
Наукові звання:
  Лауреат премії Верховної ради України, кандидат педагогічних наук, доцент
Посада:
  професор
В університеті працює з:
  2002 р.
Дисципліни, що викладає:   Комп’ютерні мережі та Інтернет, Захист інформаційних ресурсів, Адміністрування навчальних комп’ютерних систем,  Адміністрування Web-орієнтованих навчальних комп’ютерних систем, Компютерні технології в тестуванні

          Народився 14 січня 1978 р., в с. Кашперівка, Тетіївського району, Київської області. В 1995 році закінчив Кашперівську середню школу. В 2001 р. закінчив фізико-математичний факультет Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «Фізика» та здобув кваліфікацію вчителя фізики та інформатики.

             З 1999 по 2004 рр. працював вчителем фізики та інформатики в спеціалізованій середній школі № 20 м. Києва. З березня 2002 р. працює в НПУ імені М.П. Драгоманова завідуючим навчальними лабораторіями кафедри інформатики фізико-математичного факультету, з січня 2004 р. на посаді викладача, з вересня 2004 р. – старшого викладача. З 2007 р. працює за сумісництвом адміністратором локальної мережі та служби порталу НПУ ім. М.П. Драгоманова. У 2008 р. після реорганізації Інституту фізико-математичної та інформатичної освіти і науки був переведений на посаду старшого викладача кафедри комп’ютерної інженерії Інституту інформатики. Після захисту кандидатської дисертації «Навчання адміністрування систем управління освітніми web-порталами майбутніх учителів інформатики» у 2010 р. переведений на посаду доцента. 23 грудня 2011 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри комп’ютерної інженерії. Загальний стаж роботи 19 років, з них науково-педагогічний 14 років.

           Має державні та відомчі нагороди: Грамота НПУ імені М.П. Драгоманова за досягнення вагомих успіхів у науково-дослідній роботі, формуванні, розвитку та реалізації творчих здібностей (2007 р.), Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток наукової сфери та з нагоди Дня науки (Наказ № 465 – к від 15 травня 2008 р.), Премія Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (Постанова Верховної Ради України від 20 грудня 2011 року № 4181–VI).
За час роботи на кафедрі виявив глибокі теоретичні та практичні знання у галузях, пов’язаних із навчальними дисциплінами, що вивчаються на кафедрі, достатній рівень педагогічної майстерності і виконавської дисципліни.

            Читає для студентів фізико-математичних та інформатичних спеціальностей курси «Адміністрування навчальних комп’ютерних систем», «Адміністрування web-орієнтованих навчальних комп’ютерних систем», «Комп’ютерні мережі та Інтернет», «Захист інформаційних ресурсів», «Управління інформаційними ресурсами», «Принципи тестування». Керує науковими роботами студентів та веде гурток «Адміністрування комп’ютерних мереж та систем».

              В.М. Франчук бере участь у роботі МАН України (керівник секцій з напрямку «Комп’ютерні науки» у м. Києві), у роботі Всеукраїнського науково-практичного семінару «Досвід навчання інформатики та інформаційних технологій з використанням вільного програмного забезпечення у загальноосвітніх навчальних закладах», звітно-наукових конференцій молодих вчених НПУ імені М.П. Драгоманова, Всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій. Був учасником виконання міжнародного Європейського проекту за програмою «Tempus IV».Науковий напрям «Зміст, форми, методи і засоби фахової підготовки вчителів». В.М. Франчук приділяє значну увагу проблемам адміністрування навчальних комп’ютерних систем та мереж, а також інформатизації навчального процесу, використанню засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій при навчанні не тільки інформатики, а й інших дисциплін.

          У своєму доробкові має понад 40 друкованих праць, серед них: 16 статей у фахових виданнях, 8 навчально-методичних посібників, 1 монографія, 14 тез наукових конференцій.