"Найкращий спосіб розібратись в чомусь до кінця - це навчити цьому комп'ютер." Д. Е. Кнут

 

МАЛЕЖИК Петро Михайлович

malezh
09 вересня 1986 року
Оcвіта:
  НПУ ім.М.П.Драгоманова,2008
 Наукові звання:
  кандидат фізико-математичних наук
Посада:
   старший викладач
В університеті працює з:
  2007
Дисципліни, що викладає:

 

Основи комп'ютерної інженерії, Комп'ютерні мережі, Моделі та методи сучасної теорії тестів, Фізика, Інформаційно-комунікаційні технології, Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання, Використання обчислювальної техніки у навчальному процесі, Інформаційні системи і технології  в освіті.

           Народився 9 вересня 1986 р. в м. Київ в сім’ї викладачів, де закінчив середню школу із золотою медаллю (2003 р.). У 2008 р. з відзнакою закінчив магістратуру Фізико-математичного інституту Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «Фізика» і був направлений на кафедру загальної та прикладної фізики, де працював завідувачем лабораторією.

           У 2012 р. закінчив аспірантуру (заочна форма) за спеціальністю 01.04.14 – теплофізика та молекулярна фізика. У червні 2013 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук на тему «Анізотропія фізико-механічних властивостей епоксидних систем, сформованих в магнітному полі», науковий керівник – академік Шут М.І.

      Впродовж роботи на кафедрі комп’ютерної інженерії проводить роботу, що стосується навчально-методичної сфери професійної діяльності. Зокрема, зі співавторами розроблено навчальну програму диспиплін «Моделі і методи IRT» для підготовки магістрів з освітніх вимірювань, а також навчальні та робочі програми з дисциплін «Фізика» для студентів 1-го курсу, «Основи комп’ютерної інженерії» для студентів 3-го курсу спеціальності «Інформатика» та робочу програму дисципліни«Комп’ютерні мережі» для студентів 3-го курсу сцеціальності «Математика» Фізико-математичного інституту.

           2013 р. – стажування в США за програмою «Відкритий світ», що фінансується Конгресом США. Опубліковано понад 30 наукових праць з експериментальної фізики та інформатики, в тому числі 2 – у іноземних.