Малежик Михайло Павлович

 • Оcвіта

  Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка, 1977 р.

 • Наукові звання
  доктор фізико-математичних наук, професор
 • Посада

  завідувач кафедри

 • В університеті працює з
  2008 р.
 • Дисципліни, що викладає

  Архітектура комп'ютера та конфігурування комп'ютерних систем, Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності, Науковий семінар


Народився в с. Макарівка, Бобровицького району, Чернігівської області в сім’ї службовця залізничного транспорту. У 1966 р. закінчив Бобровицьку середню школу № 1 і працював в 1-й Київський дистанції сигналізації та зв’язку Південно-Західної залізниці.

З 1967 р. служив строкову службу в Радянський армії, а в 1971 році вступив на навчання до Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка, який закінчив у 1977 році за спеціальністю «Геофізичні методи розшуків і розвідки родовищ корисних копалин».

З 1977 року по 1994 рік працював на посадах інженера, старшого інженера, молодшого наукового співробітника, старшого науковогоспівробітника, завідувача сектором, завідувача науково-дослідної лабораторії «Обчислювальних та експериментальних методів механіки деформівного твердого тіла» на механіко-математичному факультеті КДУ імені Т.Г.Шевченка.

З 1994 по 2008 рік працював в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця (на посаді викладача, старшого викладача, доцента). Читав курс для студентів медичного та стоматологічного факультетів «Основи інформатики і очислювальної техніки», а на факультеті підвищення кваліфікації викладачів медичних навчальних закладів читав курс «Новітні інформаційні технології в медичній освіті».

З вересня 2008 р. працює в Інституті інформатики Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова на посаді професора кафедри комп’ютерної інженерії. Підготував та читає курси: «Використання обчислювальної техніки в навчальному процесі» та «Інформатика» для студентів денної та заочної форми навчання Фізико-математичного інституту і Інституту інформатики. Ним розроблено програму та методичне забеспечення курсу «Архітектура комп’ютерів та конфігурування комп’ютерних систем», «Основи комп’ютерної інженерії» для студентів Інституту інформатики. М.П. Малежик розробив і читає спецкурс «Основи теорії руйнування» для студентів спеціальності технологічна освіта в Інженерно-педагогічному інституті.

З 1998 р. і дотепер працює за сумісництвом у Відділенні геодинаміки вибуху Інституту геофізики імені С. І. Субботіна НАН України. У 1980 р. захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла, а в 2008 р. – докторську, на тему «Метод фотопружності в двовимірних динамічних задачах механіки анізотропних тіл», з цієї ж спеціальності.
В своєму доробку має понад 140 друкованих наукових праць, з них одна монографія «Динамічна фотопружність анізотропних тіл» та одне авторське свідоцтво на винахід, 5 навчально-методичних посібників.

Підготував 3 кандидати та 1 доктора наук.

Є визнаним фахівцем в галузі чисельно-експериментальних методів дослідження механічної поведінки складних пружних середовищ та елементів конструкцій виготовлених із анізотропних матеріалів за умов дії на них імпульсного і вибухового навантаження, а також у галузі механіки та фізики полімерних і композитних матеріалів.

Професор Малежик М.П. є членом наукового фізичного товариства України та членом Національного комітету України з теоретичної та прикладної механіки.

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання. Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу


НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка ::
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ